ورود |

Text/HTML

مرکز آموزش علمی‌-‌کاربردی شهرداری ارومیه  از بهمن 1390 با پذیرش دانشجو در دو رشته حسابداری و فناوری اطلاعات شروع به فعالیت نمود که پس از چند ترم مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی را کسب نموده و در رشته های معماری و حمل ونقل به پذیرش دانشجو اقدام نمود؛ از آنجائیکه رسالت دانشگاه علمی کاربردی پذیرش دانشجو جهت تربیت نیروهای متخصص برای دستگاه های متقاضی می باشد متناسب با نیاز دستگاه متقاضی رشته های این مرکز تغییر نموده و این مرکز در رشته های مختلف همچون کاردانی فنی شهرسازی ، کاردانی فنی معماری شهری، کاردانی حرفه ای امداد نجات شهری،  کارشناسی حرفه ای مدیریت فرماندهی عملیات حریق و حوادث و کارشنلسی حرفه ای مدریت فرهنگی - ورزشی اقدام به پذیرش دانشجو نموده است. فعالیت های این مرکز محدود به دوره های اموزشی مقطع دار نبوده و در حوزه آموزش کوتاه مدت نیز فعالیت داشته و تاکنون بیش از 10 دوره آموزشی کوتاه مدت در حوزه های مختنلف آموزشی همچون آشنایی با حقوق مهندسی، گلخانه و مدیریت پسماند شهری برگزار نموده است. فعالیت های تحقیقاتی این مرکز حول نیازهای تحقیقاتی شهرداری ارومیه بوده و سعی شده با واحد های تحقیقاتی شهرداری در این خصوص هماهنگی لازم انجام شود. این مرکز در حوزه فرهنگی و دانشجویی نیز فعالیت مختلفی  انجام داده و در مسابقات فرهنگی و ورزشی شرکت نموده و در برخی از آنها حائز رتبه برتر شده است .

آمار بازدید
دی ان ان